"Vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň."

 • Martinský lampáš

  Aj tento rok sme sviatok sv. Martina, t. j. 11. 11. oslávili v našej škole lampiónovým sprievodom. Bol to už štvrtý ročník. O 15. 30 sa žiaci prvého stupňa so svojimi rodičmi zhromaždili pred školou s pripravenými lampiónmi. Dievčatá zo žiackeho parlamentu spolu s p. uč. Mgr. L. Oslovičová  Ing. V. Pavlišková pripravili päť stanovísk. Žiaci podľa ročníkov chodili od stanoviska ku stanovisku a plnili jednotlivé úlohy, napr. vedomostný kvíz, pojmová mapa, puzzle sv. Martina, rébus a vytvorenie sv. Martina z prírodného materiálu. Za každú splnenú úlohu získali indíciu, ktorá ich mala nasmerovať nájsť lampión šťastia ukrytý v areáli školy. Každá trieda úspešne našla svoj lampión, na ktorom mali napísané svoje tajné sny a priania.  Za pomoci rodičov sa nám tento rok podarilo vypustiť všetky lampióny. Nakoniec sme sa občerstvili teplým čajom, sladkou odmenou a spokojne sme sa rozišli domov. Veríme, že sa všetky želania splnia.  :-)

 • Zber papiera

  Aj tento školský rok tu máme zber papiera. Keďže je o zber záujem, rozhodli sme sa ho obnoviť. Papier môžete nosiť každé ráno medzi 7:30 - 7:45 hod. alebo po vyučovaní do 13:30 p. učiteľovi Vasilkovi alebo školníkovi. Najšikovnejšia trieda si rozdelí kopec sladkostí.

 • Zdieľajte, komentujte a "lajkujte" vždy aktuálne fotky a statusy a zapojte sa do diskusie kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom našej novej Facebookovskej stránky. Pozvite do nej všetkých svojich známych, rodinných príslušníkov, bývalých ale aj súčasných spolužiakov, ktorí boli, sú a budú súčasťou našej školy.

 • Rodičovský príspevok

  Rodičovská rada pri ZŠ Slovenská Kajňa na svojom zasadnutí dňa 07.10.2014 rozhodla o výške rodičovského príspevku na žiaka takto:

  1. dieťa – 8,50 €; 2. dieťa – 6,80 €; 3. dieťa – 5,- €; 4. dieťa – 3,30 € 5. a ďalšie deti 1,60 €

  Tento príspevok je potrebné uhradiť do 25.11.2014.

  Rodičovská rada rozhodla, že v prípade nezaplatenia tohto príspevku, sa žiakovi neposkytne žiadny príspevok z tohto fondu (napr. balíčky na Mikuláša, MDD, príspevok LVK, plavecký výcvik, knižné odmeny a mnohé iné)

 • 19. 11. 2014

  Do galérie Vystúpenie Superstar boli pridané fotografie.

 • 8. ročníku programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s názvom „Talenty Novej Európy“

  Milí rodičia a milé deti,

  radi by sme Vás informovali o 8. ročníku programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s názvom „Talenty Novej Európy“, v ktorom doteraz CEF spolu so Slovnaftom rozdelili granty v celkovej výške 452 tisíc eur medzi 218 nadaných mladých ľudí z celého Slovenska, z ktorých 66 získali grant opakovane. V tomto roku sa rozdelí spolu 66 tisíc eur.

 • Prečo som na svete rád/rada

  Máme pre Vás pozvánku na výstavu s protidrogovou problematikou Prečo som na svete rád/rada 2014. Výstava je spojená s prednáškami o protispoločenekých javoch. Prednášku je potrebné dohodnúť si vopred.  

 • Jazykové časopisy

  Vážení rodičia, študenti, môžete si objednať jazykové časopisy ...

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Slovenská Kajňa
  Slovenská Kajňa 54, 094 02
 • 057/44941 52

Login

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Slovenská Kajňa
  Slovenská Kajňa 54, 094 02
 • 057/44941 52

Fotogaléria