Navigácia

Partners

Štvrtok 24. 4. 2014

"Vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň."

Novinky

 • Zdieľajte, komentujte a "lajkujte" vždy aktuálne fotky a statusy a zapojte sa do diskusie kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom našej novej Facebookovskej stránky. Pozvite do nej všetkých svojich známych, rodinných príslušníkov, bývalých ale aj súčasných spolužiakov, ktorí boli, sú a budú súčasťou našej školy.

 • 16. 4. 2014

  Do galérie Bedmintonový turnaj boli pridané fotografie.

 • 02. 04. 2014 – Svetový deň povedomia o autizme

                           Nasvieťte to na modro: Light It Up Blue

       V roku 2007 bol 2. apríl vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň povedomia o autizme. Celosvetovo sa pripájajú ľudia z rôznych krajín a vyjadrujú spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a k osobám, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich. Vonkajším prejavom sú na modro nasvietené svetovo známe objekty (opera v Sydney, Empire State Building, atď.) Aj my sme sa rozhodli podporiť túto myšlienku a dňa 2.4.2014 sme prišli do školy či do práce v modrom oblečení. Žiakom sme sa snažili priblížiť problematiku autizmu aj týmto spôsobom. Na celý deň sme sa premenili na modrých škriatkov, šmoulov, či avatarov. Nasvietili sme sa na modro.

 • Medzinárodný týždeň slovenských knižníc

       Pri príležitosti Medzinárodného týždňa slovenských knižníc, ktorý trval od 31.03.2014 do 06.04.2014, sme pre žiakov pripravili záujmové aktivity v našej školskej knižnici. Konali sa počas celého týždňa (31.3. – 4.4.2014) v čase od 13.30 do 15.30hod. Prvé popoludnie sme začali s najväčším rozprávkarom H. Ch. Andersenom, a to úvodnou prezentáciou života a tvorby slávneho autora. Následne sa ujali iniciatívy staršie žiačky, ktoré si pre našich mladších žiakov pripravili čítanie Andersenových rozprávok. Čítali ozaj pútavo, dôkazom toho bolo takmer hrobové ticho, ktoré ovládlo celú knižnicu. Druhé popoludnie si deti oddýchli pri premietaní filmovej rozprávky o Snehovej kráľovnej. Ďalší deň naši žiaci súťažili o naj obal na knihu. Zrazu sa naša knižnica premenila na výtvarnú dielňu, kedy vznikali ozajstné umelecké diela. V závere týždňa sme so žiakmi navštívili obecnú knižnicu a rozlúčili sme sa Dňom čitateľských kútikov. Tento týždeň sme spolu s našimi žiakmi zažili nezabudnuteľné chvíle v knižnici, kedy našli cestu aj starší žiaci k mladším, a to vďaka rozprávkam H. Ch. Andersena. O prípravu a priebeh celého podujatia sa postarali pani učiteľky Mgr. Marta Štofirová, Mgr. Katarína Olšavová, Mgr. Ľubica Bačová, Mgr. Emília Petrová a pani družinárka Oľga Klapáková.

 • Hviezdoslavov Kubín

       Dňa  26.3.2014 sa v našej školskej knižnici konala najstaršia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, prispieva k efektívnemu využívaniu voľného času, a tiež vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach. V tomto školskom roku nás viacerí z recitátorov prekvapili svojou snahou, preto porota v zložení Mgr. Marta Štofirová, Mgr. Lucia Oslovičová a Mgr. Katarína Olšavová nemala vôbec ľahkú úlohu vybrať najlepších. Hodnotené boli tri kategórie v oblasti poézie a takisto v oblasti prózy. Prinášame Vám prehľad výsledkov a veríme, že v budúcom školskom roku sa stretneme opäť v skvelej atmosfére, za ktorú ďakujeme našim žiakom!

 • Polícia u nás v škole

  Počas školského roka 2013/2014 nás pravidelne navštevuje pani policajtka nstržm. Beáta Mareková, ktorá našich žiakov oboznamuje s „normálnym“ správaním sa nielen v škole, ale aj doma, na ulici, či v meste. Žiaci sa dozvedajú o tom, čo robí polícia, o virtuálnom svete a zákone, internetovom šikanovaní, diskriminácii a rasizme, pravidlách cestnej premávky, chytaní zlodeja, o tom, čo je násilie, čo spôsobujú drogy a alkohol, ako môžu odpáliť zábavnú pyrotechniku a o mnohých ďalších problémoch. Aj týmto spôsobom vychovávame deti v našej škole.

 • Škola podporujúca zdravie

  Základná škola Slovenská Kajňa je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie. Jednou z úloh tohto projektu je propagovať zdravý životný štýl, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je starostlivosť o svoje zdravie. Prvým krokom  k dobrému zdraviu je zdravá výživa. Prieskumom sme zistili, že takmer polovica žiakov nemá vhodnú desiatu, preto hľadáme spôsob ako zlepšiť tento stav. Jedným z riešení je ponuka mlieka a mliečnych výrobkov pre našich žiakov. Počnúc týmto týždňom otvárame „Mliečny bufet“, ktorý bude fungovať každú stredu počas veľkej prestávky. Príďte, neoľutujete!

 • Konzultačné hodiny

  Triedna učiteľka 1. ročník Mgr. Lucia Oslovičová má konzultačné hodiny v stredu v čase 12:30-13:30.

 • Školská knižnica

  Milí žiaci,

  naša školská knižnica Vám je k dispoozíci každý štvrtok od 13:30 do 14:30. Môžete si prísť vypožičať knihy alebo využiť služby internetu.

  Tešíme sa na Vašu návštevu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Slovenská Kajňa
  Slovenská Kajňa 54, 094 02
 • 057/44941 52

Fotogaléria